Hukum Judi dan Perjudian

Judi dalam hukum syar’i disebut maysir dan qimar adalah “transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون

Hai orang–orang yang beriman sesungguhnya arak,judi,berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu .(Q.S; Al –Maidah: 90-91)

       Sebenarnya kalau dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah SWT telah memperingatkan dgn tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang saya telah sebutkan di atas tadi,  Allah Swt berfirman Dalam Surat Al Maidah ayat 2  yang artinya “…..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

      Dengan kita ikut bermain maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri.  Dan Sarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama adalah : 1. adanya harta yang dipertaruhkan. 2. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. 3. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Maisir), katakanlah bahawa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah : 219)

Berdasarkan hadits nabi “Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

 Berdasarkan dalil-dali di atas dapat disimpulkan bahawa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa jua bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk petunjuk berikut:  Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib. Kesemua ini adalah dosa besar di dalam Islam.

Judi disifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya.
Kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahawa ia adalah amalan syaitan.
Allah menggunakan perkataan ‘Jauhilah’ untuk menunjukkan pengharamannya. Perintah menjauhi judi lebih keras dari mengatakan bahawa ia adalah haram. artinya umat Islam bukan hanya dituntut untuk tidak berjudi tetapi juga tidak mendekatinya atau apa jua jalan kepadanya. Ini sama seperti larangan dari mendekati zina.

Allah sertakan dalam ayat pengharaman itu, akibat-akibat buruk dari berjudi.
Akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam iaitu menjaga kesatuan, persaudaraan dan mendirikan solat. Oleh kerana perkara ini adalah penting dalam Islam, maka apa jua yang boleh merosakkannya adalah suatu yang dipandang berat.

Dalam Al-Maidah : 90-91, Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi bahkan Ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan.

Siapa yang mengajak saudaranya berjudi sahaja, diperinthkan oleh Rasulullah s.a.w bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.

Oleh karena itu pengaharaman judi adalah sesuatu yang tsabit dengan dalil qat’ii sama seperti pengharaman ke atas babi. artinya dalam apa jua keadaan dan tempat,  judi adalah haram sehingga hari Kiamat. Larangan terhadapnya tidak dapat ditafsirkan dengan pengertian lain. Apa yang tidak tsabit secara qat’ii ialah bentuk-bentuk permainan yang dikategorikan sebagai judi. Dalam aspek ini sememangnya terdapat khilaf dikalangan ulama kerana permainan selalunya berkembang dari masa ke semasa dan berbeza-beza antara dahulu dan sekarang dan antara kalangan kaum.

Oleh kerana itu pendirian seorang muslim dalam persoalan judi ialah untuk menerima ketentuan Allah taala dengan yakin akan keburukan judi. Walau pun terdapat pelbagai hujah dan kajian saintifik yang dibuat oleh berbagai pihak bagi menjustifikasikan judi samada untuk tujuan ekonomi, sosial dan lain-lain. Babi tidak akan boleh menjadi halal walau pun para saintis dapat membuktikan faedah yang ada padanya. Begitulah juga judi. Seorang muslim wajib menolak judi dan membrantasnya walau pun ia tidak lihat atau belum lihat tanda-tanda negatif dari perbuatan judi. Keimanan kita terhadap Allah taala dan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah cukup bagi menolak judi samada sikit atau banyak, untuk tujuan peribadi atau manfaat sosial. Ini sejajar dengan firman Allah taala yang bermaksud : 

 “Alif Lam Mim, (Al-Quran) itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah : 1-2)

 “Demi tuhankau (Muhammad), sesungguhnya mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan kau sebagai hakim dalam perkara yang mereka berselisih dan tidak merasa keberatan atas apa yang kamu putuskan dan menerima dengan sepenuhnya” (An-Nisa’ : 65)

 Walaupun begitu ini tidak bermaksud untuk menghalang umat Islam dari membuat berbagai kajian berkaitan judi secara objektif.  Seperti kajian mengenai kesan judi terhadap masyarakat, individu dan psikologi penjudi. Hari ini judi sudah menjadi satu amalan sosial yang biasa, Ia bahkan menjadi satu industri tersendiri yang memberi pekerjaan pada ratusan tenaga manusia, pendapatan bilion dolar bagi pemerintah dan syarikat judi, sumbangan bilion dolar juga kepada kerja kemasyarakatan. Begitu besar manfaat ini, sehingga ia mengaburi mata dan menggoncang keyakinan adakah benar judi itu hina dan tidak baik? Dalam hal ini suka dipertegaskan bahawa Islam tidak menafikan kewujudan manfaat dari judi. Namun judi tetap diharamkan bukan kerana ia tidak ada faedah tetapi kerana mudarat yang timbul dari berjudi lebih besar dari faedah yang boleh diraih. Ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Baqarah : 219. Ini tidak akan berubah walau pun pada hari ini ramai yang berjudi secara suka-suka atau kecil-kecilan dan judi yang diinstitusikan tidak pula mencetus permusuhan, pergaduhan dan ibadah kepada Allah taala.  

Dalam mengklasifikasikan sesuatu permainan sebagai judi, para ulama telah mensyaratkan ciri-ciri berikut:
 • Ia disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih.
 • Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat.
 • Mana-mana pihak yang menang akan memperolehi harta atau manfaat dari pihak yang kalah di samping menyimpan harta dan mafaat yang ia pertaruhkan.

Berdasarkan ini para ulama berpendapat bahawa mana-mana permainan yang mana pemenangnya memperolehi manfaat yang disediakan oleh pihak ketiga, bukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam permainan itu. Permainan seperti ini dinamakan sebagai pertandingan dan manfaat yang diperolehi dianggap sebagai hadiah. Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi sekiranya manfaat yang diperolehi berasal dari satu pihak seperti sekiranya seorang berkata kepada temannya “Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tiada kewajipan atas kamu terhadap saya.” Ini berdasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mana Rasulullah s.a.w diajak oleh seorang kafir Quraisy bernama Rukanah untuk bergusti dengan hadiah beberapa kambing, jika Rasulullah s.a.w menang. Rasulullah s.a.w menerima cabaran itu dan beliau menang dalam pertandingan.

Di dalam sebuah hadits juga diriwayatkan dari Anas

 “Ditanyakan kepada Anas Apakah kamu bertaruh di masa Rasulullah s.a.w? Apakah Rasulullah s.a.w bertaruh? Anas menjawab Ya, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan Sabhah, lalu taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah s.a.w. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya.” (Riwayat Ahmad)

       Apa juga permainan yang apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu mendapatkan taruhan itu sedang bila kalah maka dia berhutang kepada temannya dianggap sebagai judi yang diharamkan.

Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menulis bahawa apa yang sekarang ini dinamakan dengan ‘loteri’ adalah semacam cabang dari perjudian juga, yang mana tidak seharusnya dipandang remeh serat membolehkannya atas nama badan bantuan sosial dan kerana tujuan-tujuan kemanusiaan. Sebenarnya orang-orang yang membolehkan bermain loteri kerana tujuan-tujuna yang tersebut seperti orang-orang yang mengumpul dana sumbangan kerana tujuan-tujuan khairat dnegan mengadakan majlis-majlis joget dan pertunjukan seni yang haram. Sebaik-baiknya kita katakan kepada orang ini sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud “Sesungguhnya Allah itu Baik, Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik sahaja” (Riwayat Muslim)[5] 

 “Sesungguhnya Allah itu Suci, tidak menerima melainkan yang suci.”(Riwayat Muslim)

65 Responses to "Hukum Judi dan Perjudian"

 1. SELAMAT DATANG DI WWW.TOKO4D.NET
  *** 1 USER ID UNTUK SEMUA GAME ***
  SPORTBOOK | LIVECASINO | E-GAMES | TOGEL | POKER | SABUNGAYAM
  Toko4d Tersedia 8 Pasaran Terbaik...
  Discount : 2D : 29% | 3D : 59% | 4D : 66%
  www.prediksitogeltoko4dd.blogspot.com
  - Singapore
  - Sydney
  - Hongkong
  - Magnum4d
  - Kuching
  - Wales
  - Serbia
  - Petaling
  Promo Terbaru TOKO4D.NET :
  - Bonus Deposit MEMBER BARU Sportbook 100%
  - Bonus Deposit Sportbook 30% Setiap Hari
  - Bonus Deposit 10% Setiap Hari Untuk Semua Game
  - Bonus Casino Rollingan 0.8% Setiap Hari Senin
  - Bonus Cashback Sabungayam 15%
  - Bonus Cashback Sportbook 15%
  - Bonus Cashback E-Games 20%
  - Bonus Cashback Mixparlay 100%
  - Bonus Rollingan Poker & domino 0,3%
  - Bonus Referall 2% Semua Game
  - Bonus Referall 1% dari member Togel
  MIN DEPO & WD CUMA Rp.50.000,-
  BCA - MANDIRI - BRI - BNI - DANAMON
  UNTUK INFORMASI SELANJUTNYA BISA HUB KAMI DI :
  LIVECHAT TOKO4D.NET 24 JAM ONLINE
  Pin BBM : D8AEF213 | 2BAA30F5
  LINE : TOKO4D
  WECHAT : TOKO4DCS1
  SKYPE : TOKO4D
  GMAIL : toko4d@gmail.com
  WA +855973820012

  Togel Online
  Kasino Online
  Agen Sabung Ayam
  Judi Casino
  Agen Casino
  Agen Togel
  Judi Togel
  Agen Judi
  Judi Online
  Judi Casino
  Agen Casino
  Judi Bola
  Agen Bola

  BalasHapus
 2. Selamat Datang Di DewaAduQ dengan tingkat kemenangan hingga 94% bos
  Selamat Datang Di DewaAduQ, Dilayani Oleh Customer Service yang siap melayani anda selama 24jam Non-Stop loh bos
  dan dengan tingkat kemenangan hingga 94% bos

  1 User ID untuk 7 game
  Minimal Deposit kami Hanya sebesar Rp 10.000,- & Minimal Withdraw kami Rp 20.000,-
  HOT PROMO wwwDewaAduQcom yaitu :
  BONUS TURNOVER 0.3% SETIAP Harinya ( jam 14.30 wib )
  BONUS REFERRAL 20% SEUMUR HIDUP
  BCA - Mandiri - BNI - BRI - Danamon
  Ayoo Segera Bergabung dengan kami Hanya di:
  Link resmi : wwwDewaAduQcomLink alternatif : wwwDewaAduQnet
  Csdewaaduq@gmail.com

  Poker
  Bandar Poker
  Capsa Susun
  Bandar Q
  Adu Q
  Domino
  Sakong

  BalasHapus
 3. Ayo main poker bersama kami Desaqq, bisa dimainkan dengan versi mobile android maupun iphone.

  Desaqq merupakan situs poker online terpercaya dengan berbagai promo menarik dan tampa robot.

  Dapatkan bonus cash back mingguan hinga 0,5% dan hadiah Jackpot yag mencapai Jutaan Rupiah.

  Minimal deposit hanya Rp 20.000,-
  Minimal withdraw hanya Rp 20.000,-

  Jangan ragu untuk segera mendaftar di DESAQQ

  BalasHapus
 4. yuk pencinta togel online
  gabung bersama kami di togel terbaik dan terpecaya
  Info lebih lanjut silakan hubungi CS kami..
  Telp : +85581569708
  BBM : D8E23B5C
  Line : togelpelangi
  Link: http://www.togelpelangi.com/

  BalasHapus
 5. anda mencari B.O terbaik dan terpecaya
  yuk gabung saja di togel pelangi
  info lebih jelas silakan hubungi kami
  Telp : +85581569708
  BBM : D8E23B5C
  Line : togelpelangi
  Link : www.togelpelangi.info

  BalasHapus
 6. MESTIQQ - Judi Poker Online Indonesia
  Gabung sekarang untuk mendapatkan berbagai keuntungan berikut ini :

  - 100% Player vs Player!!!
  - Customer Services yang cantik dan handal!!!
  - Pendaftaran gratis!!!
  - Deposit minimum 10ribu!!!
  - Withdraw minimum 20ribu!!!
  - Bonus TurnOver sebesar 0,5% yang dibagikan tiap harinya!!!
  - Bonus referral sebesar 20% seumur hidup, cukup dengan mengundang teman anda untuk bermain!!!.

  Pendaftaran bisa langsung menghubungi pin bbm berikut :
  - Pin BBM : 2C2EC3A3
  WWW .MESTIQQ. COM

  BalasHapus
 7. SELALU MENGIRA SEMUA WEB POKER ITU ROBOT??? BERPIKIR ADMIN IKUT BERMAIN ??

  KINI KAMI BUKTIKAN BAHWA KAMI 100% NO ROBOT !!!! 100% PLAYER VS PLAYER !!!
  NIKMATI PERMAINAN BARU KAMI ------ LIVE POKER ------ DENGAN DEALER KARTU ASLI CANTIK DAN MENARIK

  TERSEDIA HANYA DI INULPOKER (.) NET / AGEN POKER ONLINE RESMI & TERPERCAYA

  AYO BURUAN DAFTAR DAN AJAK KAWAN KAWAN ANDA BERMAIN
  ===> MAIN DI INULPOKER PASTI UNTUNG <===

  Bonus New Member 10%
  Bonus Cashback 0,3 - 0,5%
  Bonus Referral 15%
  Bonus Special JULI
  Bonus Luckyspin

  BBM ==> INUL128

  BalasHapus
 8. SELALU MENGIRA SEMUA WEB POKER ITU ROBOT??? BERPIKIR ADMIN IKUT BERMAIN ??

  KINI KAMI BUKTIKAN BAHWA KAMI 100% NO ROBOT !!!! 100% PLAYER VS PLAYER !!!
  NIKMATI PERMAINAN BARU KAMI ------ LIVE POKER ------ DENGAN DEALER KARTU ASLI CANTIK DAN MENARIK

  TERSEDIA HANYA DI INULPOKER (.) NET / AGEN POKER ONLINE RESMI & TERPERCAYA

  AYO BURUAN DAFTAR DAN AJAK KAWAN KAWAN ANDA BERMAIN
  ===> MAIN DI INULPOKER PASTI UNTUNG <===

  Bonus New Member 10%
  Bonus Cashback 0,3 - 0,5%
  Bonus Referral 15%
  Bonus Special JULI
  Bonus Luckyspin

  BBM ==> INUL128

  BalasHapus
 9. SELALU MENGIRA SEMUA WEB POKER ITU ROBOT??? BERPIKIR ADMIN IKUT BERMAIN ??

  KINI KAMI BUKTIKAN BAHWA KAMI 100% NO ROBOT !!!! 100% PLAYER VS PLAYER !!!
  NIKMATI PERMAINAN BARU KAMI ------ LIVE POKER ------ DENGAN DEALER KARTU ASLI CANTIK DAN MENARIK

  TERSEDIA HANYA DI INULPOKER (.) NET / AGEN POKER ONLINE RESMI & TERPERCAYA

  AYO BURUAN DAFTAR DAN AJAK KAWAN KAWAN ANDA BERMAIN
  ===> MAIN DI INULPOKER PASTI UNTUNG <===

  Bonus New Member 10%
  Bonus Cashback 0,3 - 0,5%
  Bonus Referral 15%
  Bonus Special JULI
  Bonus Luckyspin

  BBM ==> INUL128

  BalasHapus
 10. TT4D Situs Judi Togel Online Terpercaya Terbaik Terbesar
  Menyediakan Hadiah Jackpot 4D untuk semua Prize dan semua Pasaran
  Dengan Fiture :
  • BBFS 10 Digit
  • Minimal Deposit cuma 10.000
  • Bonus Cashback Sebesar 3%
  • Bonus Referral Sebesar 0,5% untuk semua pemasangan
  • Hadiah Jackpot berlaku untuk semua prize dan semua pasaran:
  Prize I : x3 Juta
  Prize II : x200 Ribu
  Prize III : x100 Ribu
  Started Prize : x50 Ribu
  Consolation : x20 Ribu

  WEBSITE LINK ALTERNATIF :
  • www.TT4D.co
  • www.TT4D.info
  • www.TT4D.xyz

  LINK DAFTAR TT4D
  - Pin BBM : TT4DOK
  - WA : +855963240368

  BalasHapus
 11. www,bolaqiuqiu,info Situs Taruhan Bola Online Terpercaya dengan Min Deposit & Withdraw Rp.30.000 dan Minimal MIX PARLAY Rp 10.000. Yuk bergabung bersama kami sekarang. #Agenbola #Agenpialadunia #Bandarbola #Agencasino #Agenpoker #Bandartogel Untuk menghubungi kmi melalui Livechat ataupun kontak di bwh ini & aktif 24 jam! BBM: 2BCE6E8D Wa: +6281291359853

  Daftar situs poker terbaik sepanjang massa
  Situs Judi Terpercaya
  Kumpulan Situs Poker
  Cara Main Poker
  Panduan Poker Online
  Situs Judi Online Terbaik
  agen bola
  bandar bola
  agen poker
  bandar poker
  bandar togel
  agen casino
  agen piala dunia

  BalasHapus
 12. Situs Bandar Taruhan Agen Judi Bola Terbesar Dan Terpercaya Indonesia. Segara Daftar kan Diri

  Anda Di Link Bawah Ini :

  http://fastbet99.club/

  http://solaire99.id/

  http://fontana99.id/

  http://fortunebet99.id/

  http://hokijudi99.id/

  http://markasjudi.id/

  http://starbet99.cc/

  http://hokibet99.id/

  http://nexiabet.id/

  http://rfbet99.id/

  BalasHapus
 13. BROKER TERPERCAYA
  TRADING ONLINE INDONESIA
  PILIHAN TRADER #1
  - Tanpa Komisi dan Bebas Biaya Admin
  - Akun Demo Gratis
  - Sistem Edukasi Professional
  - Trading di peralatan apa pun
  - Ada banyak alat analisis
  - Sistem penarikan yang mudah dan dipercaya
  - Transaksi Deposit dan Withdrawal TERCEPAT
  - Customer support 24jam /7 hari
  Yukk!!! Segera bergabung di Hashtag Option trading lebih mudah dan rasakan pengalaman trading yang light.
  Nikmati payout hingga 80% dan Bonus Depo pertama 10%** T&C Applied dengan minimal depo 50.000,- bebas biaya admin
  Proses deposit via transfer bank lokal yang cepat dan withdrawal dengan metode yang sama
  Anda juga dapat bonus Referral 1% dari profit investasi tanpa turnover......

  Kunjungi website kami di HASHTAGOPTION Rasakan pengalaman trading yang luar biasa!!!

  BalasHapus
 14. BOLAVITA AGEN BOLA TERPERCAYA
  Profile BOLAVITA :
  BOLAVITA Sudah berdiri sejak Maret 2013 sampai sekarang.
  BOLAVITA Master Agent dari Betting Online yang telah terpercaya. Proses layanan yang cepat, ramah, dan dapat selalu diandalkan adalah Visi kami.
  BOLAVITA melayani pembukaan user-ID atau member dari website-website betting online terbesar di dunia saat ini seperti SBOBET, IBCBET, WM55, Klik4D dan 338A(Casino SBOBET).

  SBOBET & IBCBET
  Minimal Bet HDP / OU Sportbook : 25.000 ( 25 )
  Minimal Mixparlay, 1x2, Corect Score Sportbook : 13.000 ( 13 )

  388A SBOBET CASINO & WM55CASINO
  Minimal Bet : Low , Medium & High
  Low : 5 - 1.000
  Medium : 100 - 5.000
  High : 500 - 30.000

  KLIK4D ( TOGEL )
  4D = 65%
  3D = 59%
  2D = 29%
  Minimal Bet : 1.000 ( 1 )

  PROMO :
  New Member Bonus10% Sportbook
  New Bonus Deposit 5%
  Bonus Cashback 5% sampai 10% Sportsbook
  Bonus Rollingan Casino 0.7%
  New Cashback Sabung Ayam 10%
  Mari bergabung bersama kami di BOLAVITA
  Untuk Informasi Selanjutnya silahkan menghubungi CS 24 jam kami

  Livechat : Tersedia di website kami di www.BOLAVITA.site
  Wechat : Bolavita
  WA : +62812-2222-995
  Line : cs_bolavita
  BBM PIN : BOLAVITA ( Huruf Semua )

  Proses Depo/WD Cepat, Aman, dan Terpecaya !!​

  BalasHapus
 15. Dapat Promo Cashback Deposit 10%, Promo Imlek 2019 di situs Agen Poker Online Indonesia S1288POKER FREECHIP Untuk Pendaftar Baru BURUAN !!!
  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7AC8D76B
  WA : 08122221680

  BalasHapus
 16. TRADING FOREX ONLINE
  Penarikan paling Tercepat
  Kamu bisa Trading dengan minimal Deposit Rp. 50.000 mengunakan bank lokal
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Kelebihan bertransaksi di DetikTrade
  1. Teregulasi di FCA
  2. DetikTrade memberikan Bonus Deposit awal 10%** T&C Applied
  3. Perusahaan berdiri sejak 2017 telah mengalami perubahan platform lengkap dengan fitur2 analis dan teknikal trading
  4. Deposit & Penarikan menggunakan BANK LOKAL BCA, BNI, BRI dan Mandiri
  5. Anda juga dapat uang tambahan dari Bonus Referral 1% dari hasil profit tanpa turnover
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Segera bergabung dan rasakan pengalaman trading yang light, kunjungi website kami DetikTrade

  Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
  WA : 087752543745

  BalasHapus
 17. SENANGDOMINO
  SITUS JUDI ONLINE DENGAN DEPOSIT TERMURAH DENGAN RATA2 KEMENANGAN 89%
  KUNJUNGI KAMI DI : domino qq online terpercaya

  SENANGDOMINO >>>>>>> domino qq online terpercaya


  Menyediakan Games : POKER | BANDAR Q | ADU Q | BANDAR POKER | DOMINO 99 | CAPSA | SAKONG | BANDAR66
  - Bonus TO 0.5% di bagikan setiap hari tanpa syarat pukul 12.00 WIB
  - Bonus Referal 20% ( 10 OTOMATIS 10 MANUAL )
  - Porses DP dan WD cepat
  - Min DP 10 Ribu
  - Min WD 25 Ribu
  - BBM : 559518E4
  - Line : 85581259896
  - WA : +85581259896"

  SITUS SEKS BOKEP INDONESIA << TOKET KU BESAR DAN ENAK >>

  BACA JUGA ARTIKEL JUDI MENANG CEPAT : CARA MENGLAHKAN LAWAN DI SITUS JUDI ONLINE

  BalasHapus
 18. ♥ ♠ ♦ ♣ PELANGI KOIN ♣ ♦ ♠ ♥

  Hallo everybody, para penggemar judi online
  sekarang sudah ada website yang terpercaya mudah menang-nya lho..
  ini dia website permainan kartu online 100% mudah menang-nya.

  Berikut keunggulan-keunggulan situs PELANGIKOIN :
  -MINIMAL DEPOSIT SANGAT TERJANGKAU, HANYA 20 RIBU
  -MENYEDIAKAN BONUS KOIN TERBESAR & JACKPOT BERLIMPAH SETIAP HARINYA
  -TRANSAKSI SEMUA BANK 24 JAM,TANPA SYARAT
  -TIPS & TRIK JITU MENANGKAN JUTAAN KOINNYA SETIAP HARI DARI CS PROFESIONAL
  -TERSEDIA 8 PERMAINAN HANYA DENGAN 1 USER ID
  -PERMAINAN 100% FAIRPLAY,NO ROBOT NO ADMIN

  Tunggu Apa Lagi Guyss..
  Let's Join Now ^^
  daftar disini
  Link Alternatif :
  - PELANGIKOIN88 .COM
  - PELANGIkOIN88 .INFO

  Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi CS kami di:
  - WA: +855963935880
  - BBM : E3F4F0DF

  Recommended dech pokoknya..

  BalasHapus
 19. TRADING FOREX ONLINE

  Penarikan paling Tercepat
  Kamu bisa Trading dengan minimal Deposit Rp. 50.000 mengunakan bank lokal
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kelebihan bertransaksi di DetikTrade
  1. Teregulasi di FCA.
  2. DetikTrade memberikan Bonus Deposit awal 10%** T&C Applied.
  3. Perusahaan berdiri sejak 2017 telah mengalami perubahan platform lengkap dengan fitur2 analis dan teknikal trading.
  4. Deposit & Penarikan menggunakan BANK LOKAL BCA, BNI, BRI dan Mandiri.
  5. Anda juga dapat uang tambahan dari Bonus Referral 1% dari hasil profit tanpa turnover.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Segera bergabung dan rasakan pengalaman trading yang light, kunjungi website kami DetikTrade


  Register below:

  ☆Join With Us Detik Trade☆


  #detiktrade #tradingbinaryoption #options #binaryoption #trading #platformtrading

  Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
  WA : +6287752543745

  BalasHapus
 20. Yuk Buruan ikutan bermain di website NagaQQ
  Sekarang NAGAQQ Memiliki Game terbaru Dan Ternama loh...
  => Bonus Refferal 20%
  => Bonus Turn Over 0,5%
  => Minimal Depo 15.000
  => Minimal WD 20.000
  => 100% Member Asli
  => Pelayanan DP & WD 24 jam
  => Livechat Kami 24 Jam Online
  => Bisa Dimainkan Di Hp Android
  => Di Layani Dengan 6 Bank Terbaik
  => 1 User ID 5 Permainan Menarik
  Ayo gabung sekarang juga hanya dengan
  mengklick AGEN BANDARQ
  WHATSAPP : +855967014811
  PIN BB : 2B209F68

  BalasHapus
 21. Yuk Buruan ikutan bermain di website NagaQQ
  Sekarang NAGAQQ Memiliki Game terbaru Dan Ternama loh...
  => Bonus Refferal 20%
  => Bonus Turn Over 0,5%
  => Minimal Depo 15.000
  => Minimal WD 20.000
  => 100% Member Asli
  => Pelayanan DP & WD 24 jam
  => Livechat Kami 24 Jam Online
  => Bisa Dimainkan Di Hp Android
  => Di Layani Dengan 6 Bank Terbaik
  => 1 User ID 5 Permainan Menarik
  Ayo gabung sekarang juga hanya dengan
  mengklick AGEN BANDARQ
  WHATSAPP : +855967014811
  PIN BB : 2B209F68

  BalasHapus
 22. Yuk Buruan ikutan bermain di website NagaQQ
  Sekarang NAGAQQ Memiliki Game terbaru Dan Ternama loh...
  => Bonus Refferal 20%
  => Bonus Turn Over 0,5%
  => Minimal Depo 15.000
  => Minimal WD 20.000
  => 100% Member Asli
  => Pelayanan DP & WD 24 jam
  => Livechat Kami 24 Jam Online
  => Bisa Dimainkan Di Hp Android
  => Di Layani Dengan 6 Bank Terbaik
  => 1 User ID 5 Permainan Menarik
  Ayo gabung sekarang juga hanya dengan
  mengklick AGEN BANDARQ
  WHATSAPP : +855967014811
  PIN BB : 2B209F68

  BalasHapus
 23. Yuk Buruan ikutan bermain di website NagaQQ
  Sekarang NAGAQQ Memiliki Game terbaru Dan Ternama loh...
  => Bonus Refferal 20%
  => Bonus Turn Over 0,5%
  => Minimal Depo 15.000
  => Minimal WD 20.000
  => 100% Member Asli
  => Pelayanan DP & WD 24 jam
  => Livechat Kami 24 Jam Online
  => Bisa Dimainkan Di Hp Android
  => Di Layani Dengan 6 Bank Terbaik
  => 1 User ID 5 Permainan Menarik
  Ayo gabung sekarang juga hanya dengan
  mengklick AGEN BANDARQ
  WHATSAPP : +855967014811

  BalasHapus
 24. JAGUARQQ | DOMINO 99 | POKER | BANDARQ ONLINE
  * Dengan Minimal Deposit : Rp 15.000,-
  * Tersedia 8 Game Dalam 1 User ID
  + BandarQ
  + ADUQ
  + SAKONG
  + DOMINO99
  + BANDAR66
  + POKER
  + BANDAR POKER
  + CAPSA SUSUN
  * Bonus Rollingan 0,5% Setiap minggu
  * Bonus Referal 20% Seumur hidup
  - Kontak Kami -
  PIN BBM : 2AE76E22
  WA : +855964608606
  LINE : csjaguarqq
  Website : jaguarqiu
  Twitter : JaguarQQ

  BalasHapus
 25. JAGUARQQ | DOMINO 99 | POKER | BANDARQ ONLINE
  * Dengan Minimal Deposit : Rp 15.000,-
  * Tersedia 8 Game Dalam 1 User ID
  + BandarQ
  + ADUQ
  + SAKONG
  + DOMINO99
  + BANDAR66
  + POKER
  + BANDAR POKER
  + CAPSA SUSUN
  * Bonus Rollingan 0,5% Setiap minggu
  * Bonus Referal 20% Seumur hidup
  - Kontak Kami -
  PIN BBM : 2AE76E22
  WA : +855964608606
  LINE : csjaguarqq
  Website : jaguarqiu
  Twitter : JaguarQQ

  BalasHapus
 26. Menangkan Jutaan Rupiah dan Dapatkan Jackpot Hingga Puluhan Juta Dengan Bermain di www(.)SmsQQ(.)com

  Kelebihan dari Agen Judi Online SmsQQ :
  -Situs Aman dan Terpercaya.
  - Minimal Deposit Hanya Rp.10.000
  - Proses Setor Dana & Tarik Dana Akan Diproses Dengan Cepat (Jika Tidak Ada Gangguan).
  - Bonus Turnover 0.3%-0.5% (Disetiap Harinya)
  - Bonus Refferal 20% (Seumur Hidup)
  -Pelayanan Ramah dan Sopan.Customer Service Online 24 Jam.
  - 4 Bank Lokal Tersedia : BCA-MANDIRI-BNI-BRI

  8 Permainan Dalam 1 ID :
  Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar66

  Info Lebih Lanjut Hubungi Kami di :
  BBM: 2AD05265
  WA: +855968010699
  Skype: smsqqcom@gmail.com

  BalasHapus
 27. TRADING FOREX ONLINE
  Penarikan paling Tercepat
  Kamu bisa Trading dengan minimal Deposit Rp. 50.000 mengunakan bank lokal
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Kelebihan bertransaksi di DetikTrade
  1. Teregulasi di FCA
  2. DetikTrade memberikan Bonus Deposit awal 10%** T&C Applied
  3. Perusahaan berdiri sejak 2017 telah mengalami perubahan platform lengkap dengan fitur2 analis dan teknikal trading
  4. Deposit & Penarikan menggunakan BANK LOKAL BCA, BNI, BRI dan Mandiri
  5. Anda juga dapat uang tambahan dari Bonus Referral 1% dari hasil profit tanpa turnover
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Segera bergabung dan rasakan pengalaman trading yang light, kunjungi website kami DetikTrade

  Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
  WA : 087752543745

  BalasHapus
 28. LigaIDN

  Taruhan Bola

  Taruhan Bola Online

  Agen Taruhan Bola

  Parlay Bola Jalan

  Sbobet


  Berikut MEGA BONUS Yang Ada Di LigaIDN

  - Special Bonus Deposit NEW MEMBER 10%
  - Bonus Deposit Harian 5%
  - Bonus Cashback Up To 15% ( Sportbook & Sabung Ayam S128 )
  - Bonus Rollingan 1% ( Casino Games )
  - Bonus Refferal Khusus 2.5% Bagi Anda yang Ajak Teman2 bermain di LIGAIDN

  SITUS BETTING ONLINE YANG AMAN DAN TERPERCAYA
  WWW.IDN303.NET

  DENGAN 1 USER ID ANDA DAPAT BERMAIN DI SEMUA GAME KAMI
  SPORTBOOK/LIVECASINO/SABUNGAYAM

  Minimal DP & WD 50RB
  Proses DP & WD HANYA 2 MENIT

  AGEN BETTING ONLINE YANG SUDAH
  PASTI DAN JELAS TERPERCAYA.
  WWW.IDN303.NET


  ( Via Live Chat ) Respon Cepat
  Costumer Service 24 Jam Online
  Pin BBM : Ligaidn
  Line ID : ligaidn
  IG : @cs_ligaidn

  FB : Parlay Liga IDN

  WA : +855963514931


  Ditunggu Kehadirannya Di LigaIDN :)

  BalasHapus
 29. Jika anda memiliki modal yang cukup untuk permainan sakong di situs judi online , maka hal tersebut dapat membuat anda lebih fokus untuk mengatur strategi tanpa memikirkan chip anda
  asikqq
  dewaqq
  sumoqq
  interqq
  pionpoker
  bandar ceme
  hobiqq
  paito warna
  http://199.30.55.59/
  data hk 2019

  BalasHapus
 30. Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www,SmsQQ,com

  Keunggulan dari smsqq adalah
  *Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
  *Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
  *Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
  *Bonus Setiap Hari Dibagikan
  *Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
  *Bonus referral 10% + 10%
  *Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
  *Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )

  Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
  Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66

  Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
  BBM: 2AD05265
  WA: +855968010699
  Skype: smsqqcom@gmail.com

  BalasHapus
 31. TRADING FOREX ONLINE
  Penarikan paling Tercepat
  Kamu bisa Trading dengan minimal Deposit Rp. 50.000 mengunakan bank lokal
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Kelebihan bertransaksi di DetikTrade
  1. Teregulasi di FCA
  2. DetikTrade memberikan Bonus Deposit awal 10%** T&C Applied
  3. Perusahaan berdiri sejak 2017 telah mengalami perubahan platform lengkap dengan fitur2 analis dan teknikal trading
  4. Deposit & Penarikan menggunakan BANK LOKAL BCA, BNI, BRI dan Mandiri
  5. Anda juga dapat uang tambahan dari Bonus Referral 1% dari hasil profit tanpa turnover
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Segera bergabung dan rasakan pengalaman trading yang light, kunjungi website kami DetikTrade

  Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
  WA : 087752543745

  BalasHapus
 32. ♠♥ CASINO ONLINE TERPERCAYA ♥♠
  Selamat datang di CintaCasino, kami menyediakan berbagai permainan seperti:
  Baccarat
  Sicbo (Dadu)
  Roulette
  Dragon Tiger
  Sportsbook
  Sabung Ayam
  -------------------------------------------------------------------------
  Ω Promo CintaCasino Ω
  ♠ Bonus New Member 20%
  ♥ Bonus Deposit 10% Setiap Hari
  ♣ Bonus Cashback 5% Mingguan
  ♦ Full Comission
  -------------------------------------------------------------------------
  Kontak Kami :
  ♠ BBM : CintaCasino
  ♥ WCHAT : CintaCasino_
  ♣ WA : +85570874100
  ♦ Livechat Online 24jam

  BalasHapus
 33. Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www , SmsQQ , com

  Keunggulan dari smsqq adalah
  *Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
  *Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
  *Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
  *Bonus Setiap Hari Dibagikan
  *Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
  *Bonus referral 10% + 10%
  *Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
  *Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )

  Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
  Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66

  Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
  BBM: 2AD05265
  WA: +855968010699
  Skype: smsqqcom@gmail.com

  Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www , SmsQQ , com

  Keunggulan dari smsqq adalah
  *Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
  *Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
  *Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
  *Bonus Setiap Hari Dibagikan
  *Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
  *Bonus referral 10% + 10%
  *Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
  *Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )

  Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
  Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66

  Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
  BBM: 2AD05265
  WA: +855968010699
  Skype: smsqqcom@gmail.com


  bosku minat daftar langsung aja bosku^^

  BalasHapus
 34. Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay – i88Cash merupakan Situs Agen Judi Bola Online dan Agen Bola Mix Parlay Terpercaya di Indonesia. Cukup dengan 1 User ID saja bisa main ribuan game seperti Bola / Sportsbook, Live Casino, Slots dan Poker. Untuk bermain di i88Cash hanya cukup dengan minimal deposit dan withdraw sebesar Rp. 25.000,- saja. Untuk transaksi juga bisa menggunakan 7 bank lokal terbesar di Indonesia seperti Bank BCA, BNI, BRI, CIMB NIAGA, DANAMON, PANIN BANK dan MANDIRI. Saat ini ada beberapa promo dan event yang sedang HOT di situs i88Cash, diantaranya:

  EVENT WIN STREAK SINGLE BET KHUSUS SPORTSBOOK
  * Minimal Odds Hongkong 0.80, Odds Malaysia 0.80, Odds Decimal 1.80 dan maksimal Odds Indonesia -1.20.
  * Hadiah mulai Rp. 500.088 sampai Rp. 8.000.088,-.
  * HALF TIME / HT, FULL TIME / FT dan Bola Jalan / Bojal.
  * Taruhan BEBAS(HDP, Odds/Even, O/U, 1×2, dll) dan hanya berlaku di semua pertandingan olahraga (Sepakbola, Basket, Tennis,Baseball, Hockey, dll).

  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  EVENT MIX PARLAY i88CASH HADIAH VAPE S/D NOTEBOOK
  * Minimal odds 1.65, stake bet Rp. 25.000,-.
  * HALF TIME atau HT, FULL TIME atau FT dan Bola Jalan / Bojal.
  * Taruhan BEBAS(HDP, Odds/Even, O/U, 1×2, dll) dan hanya berlaku di semua pertandingan olahraga (Sepakbola, Basket, Tennis,Baseball, Hockey, dll).
  * Bisa digabung dengan Cashback 100% Mix Parlay dan Jackpot Mix Parlay.
  * Hadiah mulai dari Vape, HP, Smart TV 49″ sampai Notebook Asus.

  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  EVENT PARLAY EXTRA WIN 30% JP
  * Odds per match BEBAS.
  * Stake Bet BEBAS.
  * Total Odds per bill 15.00.
  * Bisa Bola Jalan dan cabang olahraga BEBAS.
  * Berlaku untuk tiket JP yang Menang Setengah / Win Half dan Menang Full / Win Full.
  * Tiap hari BEBAS bisa claim berapa kali dan maksimal per bill bisa claim Rp. 1.000.000,-.

  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  CASHBACK 100% MIX PARLAY
  * Minimal Odds 1.50, stake bet BEBAS.
  * HALF TIME / HT, FULL TIME / FT dan Bola Jalan / Bojal.
  * Taruhan BEBAS(HDP, Odds/Even, O/U, 1×2, dll) dan hanya berlaku di semua pertandingan olahraga (Sepakbola, Basket, Tennis,Baseball, Hockey, dll).
  * Setiap User ID bisa claim sampai Rp. 1.000.000,- setiap hari.

  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  JACKPOT MIX PARLAY
  * Minimal odds 1.65, stake bet BEBAS.
  * HALF TIME / HT, FULL TIME / FT dan Bola Jalan / Bojal.
  * Taruhan BEBAS(HDP, Odds/Even, O/U, 1×2, dll) dan hanya berlaku di semua pertandingan olahraga (Sepakbola, Basket, Tennis,Baseball, Hockey, dll).
  * Setiap User ID bisa claim sampai Rp. 10.000.000,- setiap hari.

  BONUS INSTAN REFERRAL
  * Ajak 3 orang teman kamu join grup FB PBCP dan daftar melalui link referral kamu
  * Setiap 3 orang downline yang kamu ajak memenuhi syarat maka kamu akan mendapatkan FREE Saldo sebesar Rp. 25.000,- dan berlaku untuk kelipatannya
  * Saldo bisa di withdraw kapan saja tanpa syarat apapun.

  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Agen Judi Bola Online | Agen Bola Mix Parlay
  Dan masih banyak lagi promo dan event HOT lainnya hanya di situs Agen Judi Bola Online Mix Parlay i88Cash.

  SMS & Call Center : +85517338209
  WhatsApp : +85517338209
  Pin BBM : i88Cash
  LINE : i88Cash.com
  Wechat : i88Cash

  Link : http://i88cash.com/promotion

  BalasHapus
 35. I really like this if there is time and opportunity to be happy if you play our place Live Draw Sgp

  BalasHapus
 36. Terima kasih tentang artikel nya , semoga bermanfaat, kunjungi my blog agen bandarq

  BalasHapus
 37. Kabar Gembira Untuk Para Pecinta Poker Online Dimana Pun Berada,Yuk Langsung Bagung Tunggu Apa Lagi!!!!

  PROMO GEBYAR HADIAH BULANAN ITUDEWA. KUMPULKAN TURNOVER SEBANYAK-BANYAKNYA DAN DAPATKAN HADIAH YANG FANTASTIS DARI ITUDEWA YANG DI MULAI DARI TANGGAL 6 Juli 2019 S/D TANGGAL 6 Agustus 2019. Promo Terbaru Untuk Semua Member Setia ituDewa Tanpa Di Undi !!! Ayooo Kumpulkan Turn Over Sebanyak-banyaknya Dan Dapatkan Hadiah Yang Fantastis dari ituDewa.

  * Pusat Bantuan ituDewa :

  LINE : ituDewa
  WECHAT : OfficialituDewa
  WHATSAPP : +85511251182

  Kunjungi Juga Situs Bola & amp : Casino Online Terlengkap :

  ituBola - Judi Bola - Judi Casino - Judi Poker - Judi Domino QQ
  * ituCasino - Judi Casino - Judi Bola - Judi Poker - Judi Domino QQ

  BalasHapus
 38. agen slot taruhan online joker123/

  https://taruhanslot.net/game-slot-four-dragons-dari-joker123/

  Link Official Bolavita : http://159.89.197.59/
  Telegram : +62812-2222-995
  Wechat : Bolavita
  WA : +62812-2222-995
  Line : cs_bolavita

  BalasHapus
 39. PERMAINAN ONLINE TERBESAR DI INDONESIA

  Website paling ternama dan paling terpercaya di Asia ^^
  Sistem pelayanan 24 Jam Non-Stop bersama dengan CS Berpengalaman respon tercepat :)
  Memiliki 8 Jenis game yang sangat digemari oleh seluruh peminat poker / domino

  - Adu Q
  - Bandar Q
  - Bandar Sakong
  - Bandar Poker
  - Poker
  - Domino 99
  - Capsa Susun
  - BANDAR66 / ADU BALAK ( GAME TERBARU )

  Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang asli ^^
  * Minimal Deposit : 20.000
  * Minimal Withdraw : 20.000
  * Deposit dan Withdraw 24 jam Non stop ( Kecuali Bank offline / gangguan )
  * Bonus REFFERAL 15 % Seumur hidup tanpa syarat
  * Bonus ROLLINGAN 0.3 % Dibagikan 5 hari 1 kali
  * Proses Deposit & Withdraw PALING CEPAT
  * Sistem keamanan Terbaru & Terjamin
  * Poker Online Terpercaya
  * Live chat yang Responsive
  * Support lebih banyak bank LOKAL


  Contact Us
  Website SahabatQQ
  WA 1 : +85515769793
  WA 2 : +855972076840
  Telegram 1 :+85515769793
  Telegram 2 : +855972076840
  LINE : SAHABATQQ
  TWITTER : SahabatQQ
  Kami Siap Melayani anda 24 jam Nonstop
  daftar sahabatqq
  Kontak SahabatQQ : Kontak SahabatQQ

  BalasHapus
 40. Hai Gan... Artikel Yang Sangat Bagus dan Memberikan Informasi Yang Bermanfaat..^^
  Terima Kasih^^
  Dan Mohon Untuk Izin Comment yah Gan^^

  MickeyMouse
  Bandar Togel
  TOBA4D
  SLOT GAMES
  SGP TOGEL
  Bandar Togel
  Hongkong Pools
  Casino Online

  BalasHapus
 41. Ingin Menang Judi Online??
  Gunakan Solusi Yang Kami Tawarkan Yaitu Dengan " Cheat "
  Ikuti Petunjuk Kami Pasti Akan Ada Kemenangan

  http://hokicheat88.com
  http://pusatdewa.com
  http://cheat99.net
  http://setanonline.com
  http://tipuangombal.com
  http://maincurang.net

  BalasHapus
 42. Ijin promo yah gan...Mari Bergabung Dengan Website itudewa Situs judi online yang memberikan BONUS DEPOSIT NEW MEMBER 10% Untuk Semua Member BARU SETIAP HARINYA. MINIMAL Deposit Rp.25.000 dan Withdraw Rp.50.000-Bonus referral sebesar 20% seumur hidup
  -Bonus Ajak Teman Kamu Bermain Refferensi S/D 100ribu
  -Bonus GEBYAR TURNOVER TERBANYAK MENDAPATKAN HADIAH UTAMA 50JT
  -Bonus Rollingan 0,3
  -Bonus New Member 10%

  Akses ke 7 Game Hanya dengan 1 ID
  Tunggu apalagi ayo segera GABUNG di ITUDEWA
  Register : https://bit.ly/2Rvhp3X
  HubungiKontak Kami :
  Line : ituDewa
  WhatsApp : +85511251182
  WeChat : OfficialituDewa

  BalasHapus
 43. Ingin Menang Judi Online??
  Gunakan Solusi Yang Kami Tawarkan Yaitu Dengan " Cheat "
  Ikuti Petunjuk Kami Pasti Akan Ada Kemenangan

  Hack BandarQ Sakong Poker Ceme
  http://pusatdewa.com
  Cheat Judi Online
  Hack Judi Online
  Bokep Online
  Trik Tips BandarQ Sakong
  Tips Trik Poker

  BalasHapus
 44. Ingin Menang Judi Online??
  Gunakan Solusi Yang Kami Tawarkan Yaitu Dengan " Cheat "
  Ikuti Petunjuk Kami Pasti Akan Ada Kemenangan

  Hack BandarQ Sakong Poker Ceme
  http://pusatdewa.com
  Cheat Judi Online
  Hack Judi Online
  Bokep Online
  Trik Tips BandarQ Sakong
  Tips Trik Poker

  BalasHapus
 45. PERMAINAN ONLINE TERBESAR DI INDONESIA

  Website paling ternama dan paling terpercaya di Asia ^^
  Sistem pelayanan 24 Jam Non-Stop bersama dengan CS Berpengalaman respon tercepat :)
  Memiliki 9 Jenis game yang sangat digemari oleh seluruh peminat poker / domino

  - Adu Q
  - Bandar Q
  - Bandar Sakong
  - Bandar Poker
  - Poker
  - Domino 99
  - Capsa Susun
  - BANDAR66 / ADU BALAK
  - PERANG BACCARAT ( GAME TERBARU )

  Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang asli ^^
  * Minimal Deposit : 20.000
  * Minimal Withdraw : 20.000
  * Deposit dan Withdraw 24 jam Non stop ( Kecuali Bank offline / gangguan )
  * Deposit Via Pulsa SIMPATI & XL
  * Bonus REFFERAL 15 % Seumur hidup tanpa syarat
  * Bonus ROLLINGAN 0.3 % Dibagikan 5 hari 1 kali
  * Proses Deposit & Withdraw PALING CEPAT
  * Sistem keamanan Terbaru & Terjamin
  * Poker Online Terpercaya
  * Live chat yang Responsive
  * Support lebih banyak bank LOKAL


  Contact Us

  Website SahabatQQ
  WA 1 : +85515769793
  WA 2 : +855972076840
  LINE : SAHABATQQ
  FACEBOOK : SahabatQQ Reborn
  TWITTER : SahabatQQ
  YM : cs2_sahabatqq@yahoo.com
  Kami Siap Melayani anda 24 jam Nonstop

  Daftar SahabatQQ

  #sahabatQQ
  #winsahabatQQ
  #winsahabat
  #megasahabatQQ
  #salamhoki88
  #windaftar

  BalasHapus
 46. Permainan Sabung Ayam Online di Agen BOLAVITA , dengan minimal deposit hanya Rp 25.000 saja , dan minimal betting hanya Rp 10.000 saja sudah bisa mainkan permainan Sabung Ayam

  http://agensabungayam.logdown.com/post/7916819-jamu-super-gemuk-obat-terbaik-penambah-bobot-ayam-aduan

  Produk Kami Judi Sabung Ayam Online S128, SV388.

  https://www.sateayam.pro/
  https://m1.hj128.pw
  Daftar Sabung Ayam sv388
  Daftar Sabung Ayam Online S128

  Agen Sabung Ayam Online Bolavita Banyak Bonus dan Promo Mari Bergabung :

  Promo Sabung Ayam Terbaru 8x Win Beruntun.
  Bolavita Bisa Deposit Via OVO & GO-Pay.
  Sabung Ayam Deposit Via Pulsa XL & TSEL 25rb.

  Promo Promo BOLAVITA

  Telegram : +62812-2222-995
  Wechat : Bolavita
  WA : +62812-2222-995
  Line : cs_bolavita

  BalasHapus
 47. "JavaOnline99,CLUB Situs IDN Poker & IDNSports Terbaik dan Terpercaya di Asia
  Yang Menyediakan Banyak Permain Online Seperti Slot Game, Casino, Sportsbook, Tembak Ikan dan Poker.
  Buruan Daftar dan Dapatkan Promonya !!
  Info Lebih Lanjut :
  JavaOnline88 .VIP (Hapus Spasi)
  WhasApp : +6281905350762
  #IDNPoker
  #PokerOnline
  #PokerTexasIndonesia
  #TurnamenPoker
  #SitusPokerOnline
  #PokerOnlineIndonesia
  #CemeOnline
  #CapsaOnline
  #QiuQiuOnline
  #DominoOnline
  #Super10
  #Omaha
  Syarat dan ketentuan promo new member 30%
  ✔️ Syarat Withdaraw di hitung dari Coin atau Saldo (Deposit+Bonus) x5
  Contoh : Deposit 10.000 + Bonus 300 = 10.300 x 4 = Minimal Withdraw Coin harus 41.200
  ✔️ Jika ingin melakukan withdraw dan belum memenuhi syarat Bonus Akan di tarik kembali
  ✔️ Depo Pulsa Tanpa Potongan
  ✔️ Depo Via Ovo, Dana, Gopay
  ✔️ Depo Via Bank BCA, BRI, MANDIRI, DANAMON, Dan BNI
  IDN POKER
  SITUS POKER ONLINE
  POKER ONLINE INDONESIA
  JUDI SLOT ONLINE
  SITUS TOGEL TERPERCAYA"

  BalasHapus
 48. ituQQ Situs POKER DominoQQ ONLINE | AGEN JUDI ONLINE | AGEN BANDAR TERPERCAYA | Agen BandarQ ONLINE | Sakong Online | Judi DominoQQ | BandarPoker | AduQ Online | Capsa Susun | Bandar66 Online | Poker Texas Indonesia | Perang Baccarat

  Agen Judi Online Terpercaya dan Terbaik di Indonesia
  Menyediakan berbagai macam permainan Judi Kartu Online Terlengkap
  1 ID untuk 9 Game Permainan yang disediakan oleh Situs ituQQ

  * Domino99
  * AduQ
  * Poker
  * Capsa Susun
  * BandarQ
  * Bandar 66
  * Bandar Poker
  * Sakong
  * Perang Baccarat

  => Bonus Cashback 0.5% (dibagikan 2x setiap Minggunya)
  => Bonus Refferal 20% (dibagikan setiap Minggunya seumur hidup)
  => Customer Service 24 Jam Nonstop
  => Minimal Depo & WD - 50.000 Ribu & 100.000 Ribu
  => Support Bank Lokal Indonesia (BCA, BNI, BRI, Mandiri, Danamon, Permata Bank, Etc)
  => Menerima Deposit Via : (OVO, Go-Jek, XL, TELKOMSEL, Axis, Etc)
  => 100 % FAIR PLAY (tidak ada BOT / ADMIN dalam permainan)

  * Pusat Bantuan ituQQ

  LINE : ituQQ
  WECHAT : ituQQQ
  WHATSAPP : +855-9589-7137

  * ituBola - Judi Bola - Judi Casino - Judi Poker - Judi Domino QQ
  * ituCasino - Judi Casino - Judi Bola - Judi Poker - Judi Domino QQ

  BalasHapus
 49. Pengakuan tulus dari: FATIMAH TKI, kerja di Singapura

  Saya mau mengucapkan terimakasih yg tidak terhingga
  Serta penghargaan & rasa kagum yg setinggi-tingginya
  kepada KY FATULLOH saya sudah kerja sebagai TKI
  selama 5 tahun Disingapura dengan gaji Rp 3.5jt/bln
  Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
  Apalagi setiap bulan Harus mengirimi Ortu di indon
  Saya mengetahui situs KY FATULLOH sebenarnya sdh lama
  dan jg nama besar Beliau
  tapi saya termasuk orang yg tidak terlalu yakin
  dengan hal gaib. Karna terdesak masalah ekonomi
  apalagi di negri orang akhirnya saya coba tlp beliau
  Saya bilang saya terlantar disingapur
  tidak ada ongkos pulang.
  dan KY FATULLOH menjelaskan persaratanya.
  setelah saya kirim biaya ritualnya.
  beliau menyuruh saya untuk menunggu
  sekitar 3jam. dan pas waktu yg di janjikan beliau menghubungi
  dan memberikan no.togel "8924"mulanya saya ragu2
  apa mungkin angka ini akan jp. tapi hanya inilah jlnnya.
  dengan penuh pengharapan saya BET 200 lembar
  gaji bulan ini. dan saya benar2 tidak percaya & hampir pingsan
  angka yg diberikan 8924 ternyata benar2 Jackpot….!!!
  dapat BLT 500jt, sekali lagi terima kasih banyak KY
  sudah kapok kerja jadi TKI, rencana minggu depan mau pulang
  Buat KY,saya tidak akan lupa bantuan & budi baik KY.
  Demikian kisah nyata dari saya tanpa rekayasa.
  Buat Saudaraku yg mau mendapat modal dengan cepat

  ~~~Hub;~~~

  Call: 0823 5329 5783

  WhatsApp: +6282353295783

  Yang Punya Room Trimakasih

  ----------


  BalasHapus
 50. Link Alternatif Sentanapoker

  Haloo pak^^

  Kami dari SENTANAPOKER ingin menawarkan pak^^

  Untuk saat ini kami menerima Deposit Melalui Pulsa ya pak.

  *untuk minimal deposit 10.000
  *untuk minimal Withdraw 25.000

  *untuk deposit pulsa kami menerima provider
  -XL
  -Telkomsel


  untuk bonus yang kami miliki kami memiliki
  *bonus cashback 0,5%
  *bunus refferal 20%
  *bonus gebiar bulanan (N-max,samsung Note 10+,Iphone xr 64G,camera go pro 7hero,Apple airpods 2 ,dan freechips)

  Daftar Langsung Di:

  SENTANAPOKER

  Kontak Kami;

  WA : +855 9647 76509
  Line : SentanaPoker
  Wechat : SentanaPokerLivechat Sentanapoker

  Proses deposit dan withdraw tercepat bisa anda rasakan jika bermain di Sentanapoker. So… ? tunggu apa lagi ? Mari bergabung dengan kami. Pelayanan CS yang ramah dan Proffesional dan pastinya sangat aman juga bisa anda dapatkan di Sentanapoker.

  BalasHapus
 51. DAFTAR SEKARANG!!!
  WWW.PELANGIJITU.COM
  BANDAR BETTING ONLINE TERBESAR DAN

  TERPERCAYA DIASIA

  Ada 7 Game dalam 1 ID
  Sportbook
  Casino
  Togel
  Slot Game
  Sabung Ayam
  Tangkas
  Poker
  online 24 Jam

  LIVE CHAT ONLINE 24 JAM
  LINE : PelangiJitu
  WHATSAPP : +6281287736082

  MIN DEPO & WITHDRAW 50K
  VIA PULSA, OVO, DANA, GOPAY
  ALL BANK ONLINE 24 JAM

  BalasHapus
 52. I really like this article ,, if there is also a good chance you can play to our place here Syair Togel thank you very much

  BalasHapus
 53. AGEN BOLA TERPERCAYA
  KAMUBET – SITUS JUDI BOLA, TOGEL ONLINE, DAN AGEN CASINO

  ======SPORTBOOK======
  - SBOBET | AFB88 | IBCBET -
  Minimal Bet Parlay : Rp 3.000
  Minimal Single Bet : Rp 10.000

  ======DISKON TOGEL======
  2D – 29.75% X 70
  3D – 59.50% X 400
  4D – 66.00% X 3000

  ======PROMO=====
  BONUS WELCOME DEPOSIT 50% SLOT GAMES

  BONUS CASHBACK SEMUA JENIS PERMAINAN SETIAP HARI 20%

  BONUS CASHBACK SPORTBOOK | E-GAMES | SABUNG AYAM 10%

  BONUS ROLLINGAN CASINO 1%

  =========================
  Minimal Deposit : Rp 10.000
  Minimal Withdraw : Rp 50.000
  Minimal Deposit Pulsa : Rp. 15.000
  Proses Deposit dan Withdraw hanya 2 Menit

  ======HUBUNGI KAMI======
  Link : KAMUBET
  Whatsapp - +855882285275
  Instagram : @kamubet77
  Facebook : @kamubet888
  Twitter : @kamubet
  Line – Kamubet
  Wechat – Kamubet
  Youtube:YOUTUBE CHANEL

  BalasHapus
 54. Slot Genting - Agen Slot Online Uang Asli

  ======PROMO=====
  BONUS WELCOME DEPOSIT 50%

  BONUS NEXT DEPOSIT 20%

  BONUS CASHBACK 5%

  =========================
  Minimal Deposit : Rp 10.000,-
  Minimal Withdraw : Rp 50.000,-
  Minimal Deposit Pulsa : Rp 15.000,-
  Proses Deposit dan Withdraw hanya 2 Menit

  ======HUBUNGI KAMI======
  Link Resmi – slotgenting
  Whatsapp +6285740170865
  LIVECHAT ONLINE 24/7
  FB : SlotGenting888
  Youtube:YOUTUBE CHANEL

  BalasHapus
 55. MEJAQQ: AGEN JUDI POKER DOMINOQQ BANDARQ ONLINE TERBESAR DI ASIA

  Yang Merupakan Agen Judi Poker DominoQQ BandarQ Online Terbesar di Asia Hadir Untuk Anda Semua Dengan Games dan Bonus Yang Menarik!

  Bonus yang Kami Berikan di MEJAQQ :
  * Bonus CASHBACK 0,5% (Dibagikan setiap hari Rabu dan Minggu)
  * Bonus REFERRAL 10% + 10% SEUMUR HIDUP (Total kemenangan REFERRAL anda)
  * Minimal Deposit 20,000
  * Minimal Withdraw 20,000
  * 7 Bank Lokal (BCA, BNI, MANDIRI, BRI, DANAMON, CIMB NIAGA, dan PERMATA)
  * Deposit via E-Money, Pulsa XL dan TELKOMSEL
  * 100% Member vs Member
  * Pelayanan Bank dan Livechat 24 jam
  * Tersedia Dalam Aplikasi Android atau IOS.

  Info Lebih Lanjut :
  WA 1 : +85515620767
  WA 2 : +855977507271

  Kunjungi situs kami di :
  MEJAQQ
  BandarQ Online
  Agen BandarQ Online
  Situs BandarQ Online

  BLOGSPOT :
  DUNIA VIRAL
  DUNIA MOVIE
  DUNIA GAME

  BalasHapus
 56. This exceptional site allows you, unlike the others, to choose the most affordable payment method to make your deposits.https://www.casinoenligne.name/

  BalasHapus
 57. BREAKING NEW HOT MAKIN HOT
  Yukk begabung dengan kami di situs online judi ada banyak promo dan bonus yang bisa anda dapat kan

  *Bonus Welcome New Member 15% Untuk Semua Permainan
  *Bonus Daily Reload 10% Slot Online
  *Bonus Daily Reload 5% SPORTSBOOKS
  *Bonus Daily Reload 5% Live Casino
  *Bonus 8x/9x/10x Win Streak Sabung Ayam
  *Bonus Cashback Sportbooks & Sabung Ayam Online CASHBACK 5 – 10%
  *Bonus Rollingan Permainan Live Casino & Slot Sampai Dengan 1%
  *Bonus Daily Reload 5% Sabung Ayam Online
  *Bonus Special Referral BVGaming
  *Bonus Komisi IDN Poker & 1G Poker

  Segera daftaran menjadi new member dan bergabung dengan kami
  Untuk informasi selengkap nya silahkan hubungin kami 24jam online
  WhatsApp: 0812 1495 2061

  BalasHapus